ADDISON KARL

ADDISON KARL

DRAWING / PAINTING / VIDEO / PHOTOGRAPHY / SCULPTURE
Residency period:  May - June, 2020

VẼ / HỘI HỌA / VIDEO / NHIẾP ẢNH / ĐIÊU KHẮC

Thời gian lưu trú: Tháng 05 - 06 năm 2020

Link:
Addison's WEBSITE

Raised in Phoenix, Arizona, Addison creates visuals and volumes through a studio practice and with a plethora of projects in the public domain. With a background in prepress print and an extensive journey through public art production, he is interested in combining humanitarian figurative & aesthetic subject matter.

Essentially Addison is interested in people, their singular stories and the innate relationship between individuals and the larger composition of the community. During his residency at live.make.share Addison will focus on painting, drawing and perhaps future sculptural artworks inspired by his surrounds.

///

Lớn lên ở Phoenix, Arizona, Addison tạo nên những tác phẩm thị giác và âm thanh bằng những thực hành trong phòng làm việc với những dự án lớn. Với nền tảng trong lĩnh vực in chế bản và hành trình dài trong lĩnh vực sản xuất nghệ thuật cộng đồng, anh quan tâm đến việc kết hợp những hình tượng nhân văn và chủ thể thẩm mỹ.

Addison dành nhiều sự hứng thú về con người, những câu chuyện của họ và những mối quan hệ bẩm sinh giữa các cá thể và tập hợp lớn hơn trong cộng đồng. Trong lần lưu trú tại live.make.share này, Addison sẽ tập trung vào vẽ, và có thể là những tác phẩm điêu khắc được lấy cảm hứng từ môi trường xung quanh anh.