Nghệ sĩ người Đức AGF (hay còn gọi là Antye Greie-Ripatti) -  một chiến binh âm nhạc và nhà sản xuất nhạc điện tử. Âm nhạc của cô duy trì trong một không gian tưởng tượng, nơi tổng hòa của âm thanh thể nghiệm, lời nói, nghệ thuật video trừu tượng và tinh thần nữ quyền. Xuất thân từ Đông Berlin, cô bắt đầu tự phát triển hướng đi của mình từ rất sớm, đồng thời sử dụng tiếng nói của mình để chống lại các áp bức bằng các hoạt động hỗ trợ các cộng đồng bị thiệt thòi và kêu gọi loại bỏ bất công, gần đây nhất là các hoạt động dành cho phụ nữ với tổ chức Pressure, một cộng đồng hỗ trợ và quảng bá cho các nữ nghệ sĩ nhạc điện tử. Hiện lưu trú tại phía Bắc Phần Lan, Antye thành lập tổ chức nghệ thuật địa phương Hai Art tại Hailuoto. Kể từ khi thành lập vào năm 2011, Hai Art đã tham gia vào nhiều dự án âm thanh, tập trung vào nghệ thuật truyền thông với trẻ em. Antye đóng vai trò là giám đốc, giám tuyển và người hướng dẫn workshop.

German artist AGF aka Antye Greie-Ripatti is a sonic warrior and electronic music producer. Her music inhabits an augmented space where pounding experimental techno, spoken word, abstract video art, feminism and radical ecology create a self-sustaining environment. Originally from East Berlin, she started to develop a DIY approach early on, while also using her voice to fight against oppression by supporting marginalized communities and calling out injustice, most recently through female:pressure, a support community and promotional platform for female-identified electronic musicians. Currently based in Northern Finland, Antye founded the local arts organization Hai Art in Hailuoto. Since its inception in 2011, Hai Art has been involved in numerous sound-related projects, focusing on media arts with children. Antye acts as its director, curator and a workshop instructor.

 

ANTYE GREIE - RIPATTI

sống và làm việc tại Phần Lan
based in FINLAND
Link: http://www.poemproducer.com/haus.php