ANTYE GREIE _ RIPATTI

 

VỀ NGHỆ SĨ / ABOUT THE ARTIST

Nghệ sĩ người Đức AGF (hay còn gọi là Antye Greie-Ripatti) -  một chiến binh âm nhạc và nhà sản xuất nhạc điện tử. Âm nhạc của cô duy trì trong một không gian tưởng tượng, nơi tổng hòa của âm thanh thể nghiệm, lời nói, nghệ thuật video trừu tượng và tinh thần nữ quyền. Xuất thân từ Đông Berlin, cô bắt đầu tự phát triển hướng đi của mình từ rất sớm, đồng thời sử dụng tiếng nói của mình để chống lại các áp bức bằng các hoạt động hỗ trợ các cộng đồng bị thiệt thòi và kêu gọi loại bỏ bất công, gần đây nhất là các hoạt động dành cho phụ nữ với tổ chức Pressure, một cộng đồng hỗ trợ và quảng bá cho các nữ nghệ sĩ nhạc điện tử. Hiện lưu trú tại phía Bắc Phần Lan, Antye thành lập tổ chức nghệ thuật địa phương Hai Art tại Hailuoto. Kể từ khi thành lập vào năm 2011, Hai Art đã tham gia vào nhiều dự án âm thanh, tập trung vào nghệ thuật truyền thông với trẻ em. Antye đóng vai trò là giám đốc, giám tuyển và người hướng dẫn workshop.

German artist AGF aka Antye Greie-Ripatti is a sonic warrior and electronic music producer. Her music inhabits an augmented space where pounding experimental techno, spoken word, abstract video art, feminism and radical ecology create a self-sustaining environment. Originally from East Berlin, she started to develop a DIY approach early on, while also using her voice to fight against oppression by supporting marginalized communities and calling out injustice, most recently through female:pressure, a support community and promotional platform for female-identified electronic musicians. Currently based in Northern Finland, Antye founded the local arts organization Hai Art in Hailuoto. Since its inception in 2011, Hai Art has been involved in numerous sound-related projects, focusing on media arts with children. Antye acts as its director, curator and a workshop instructor.

WEBSITE: http://www.poemproducer.com/haus.php
PHOTO:  #sonicwilderness #nusasonic  -
a line of women in the rice field, modifying the mathematics of labor, rows, mud, and space
nusasonic.poemproducer.com

WORKSHOP:
#SONICWILDERNESS
Antye Greie-Ripatti aka AGF aka Poemproducer

THỜI GIAN/ DATE & TIME:
23/04
9:00am - 12:00pm
ĐỊA ĐIỂM/ LOCATION : Công viên Lê-nin/ Lenin park
MIỄN PHÍ VÀO CỬA/ FREE ENTRANCE
NGÔN NGỮ/ LANGUAGE: English - Vietnamese
ĐỐI TƯỢNG KHÁN GIẢ/ AUDIENCE: Nữ nghệ sĩ, người thực hành nghệ thuật, học sinh sinh viên và khán giả quan tâm./ Interested female artists, practitioners, students and audience members
LINK ĐĂNG KÍ/ REGISTRATION:
https://forms.gle/Vv6zPQSyMSmAf3yV8

#SonicWilderness là thực hành dành cho nghệ sĩ hay bất cứ ai quan tâm đến mối liên hệ giữa sóng âm, thiên nhiên và không gian công cộng. Phương pháp tiếp cận bao gồm lắng nghe, cộng tác và 'chơi' với tất cả các âm thanh được khám phá tại những không gian này.
Workshop sẽ được khởi động với những thông tin và hướng dẫn cơ bản về các tiếp cận âm thanh, sau đó là thực hành nhóm tại một không gian ngoài trời. Người tham gia có thể mang theo một nhạc cụ hoặc thiết bị điện tử và máy thu thanh tùy theo nhu cầu.

#SonicWilderness is a practice that takes musicians, artists, thinkers, and any interested person outside, to engage sonically with nature and public space. The emphasis is on listening, interacting, collaborating, and playing together with any sounds that can be found when exploring these spaces.
The workshop will start with introductions and simple instructions and collaborative exercises, and moving outdoors to a location nearby.  Participants are invited to bring small portable instruments or mobile electronic music and recording devices, if they wish (not required).

 (về trang chính | back to mainpage)