ARIEL CAMERON

based in Ho Chi Minh City
PHOTOGRAPHY / PUBLICATION DESIGN
Residency period: 1/12/2018 - 31/12/2018
WEBSITE HERE

Ariel plans to use her time at live.make.share to develop a handmade artist book with the working title of Capella. The mixed media book will contain photographs from Australia, family photography, prints made using a range of camera-less techniques and writing.

She also plans to host a zine making workshop, not only to share some personal techniques but to learn from other artist and their work

 

ARIEL CAMERON

sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
NHIẾP ẢNH / ẤN PHẨM THIẾT KẾ
Thời gian lưu trú: 1/12/2018 - 31/12/2018
WEBSITE TẠI ĐÂY

Ariel mong muốn được sử dụng thời gian lưu trú tại live.make.share để phát triển cuốn sách nghệ thuật mang tên Capelle. Cuốn sách là một ấn phẩm đa phương tiện bao gồm ảnh chụp gia đình cô từ Australia, các bản in ảnh từ các loại camera khác nhau và văn viết.

Ariel đồng thời muốn tổ chức một buổi workshop làm báo zine với mong muốn chia sẻ kĩ năng và học hỏi từ những nghệ sĩ khác.