BLIND SIGNAL VTNM - GRMN
Tháng 4, 2019, Hanoi
Tháng 9, 2019, Berlin

ĐƠN ĐĂNG KÍ CHO CHƯƠNG TRÌNH TẠI HÀ NỘI VÀ BERLIN - Hạn chót kéo dài đến 22/01/2019!!!
DOWNLOAD THÔNG TIN VÀ FORM ĐĂNG KÍ  ------->

Giám tuyển bới: Blind Signal Berlin
Với sự hỗ trợ của: Goethe Institut Hanoi, l’Institut Français de Hanoi, Musikfonds
Đối tác tổ chức: Undecided Productions

Dự án mang tinh thần cầu thị và cởi mở với tất cả các ý tưởng đa dạng của nghệ sĩ. Thời gian, không gian, âm thanh và địa lý là các yếu tố trung tâm.

Blind Signal thành lập năm 2015 dưới vai trò là một chuỗi sự kiện tập trung vào việc quảng bá nhạc đương đại và nhạc mới của các nghệ sĩ quốc tế sống tại Berlin. Sau một thời gian hoạt động tích cực, Blind Signal thấy rằng sự giàu có của nền âm nhạc đương đại ở Berlin có thể được trau dồi thông qua trao đổi văn hóa với những nơi xa hơn về mặt địa lý. Bước đi đầu tiên là trao đổi với các nghệ sĩ tại Việt Nam.

Cùng với Blind Signal, Goethe Institut, l'Institut Francais de Hanoi and Musikfonds, chúng tôi tổ chức một loạt các sự kiện kết hợp giữa nghệ sĩ Việt Nam với các nghệ sĩ từ Berlin (Antye Greie-RipattiGil Delindro  Julius Holtz) nhằm sáng tạo ra những tác phẩm mới. Chúng tôi dự định tạo ra một số sự kiện nơi các nghệ sĩ quốc tế tại Đức có thể hợp tác với các nghệ sĩ Việt Nam, tạo cơ hội để tạo ra các tác phẩm mới.

Trao đổi nghệ thuật là một bước đi tuyệt vời nhằm chia sẻ sự sáng tạo giữa nghệ sĩ và khán giả. Những sáng tạo nghệ thuật mới sinh ra từ trao đổi và mạng lưới hợp tác chặt chẽ hơn trong các khu vực địa lý khác nhau sẽ cho phép các nghệ sĩ mở rộng quỹ đạo sáng tạo cá nhân đồng thời mang đến thế giới âm thanh mới thú vị cho khán giả ở cả Việt Nam và Đức.

Mục tiêu chính của dự án này là cung cấp một cây cầu kết nối các nghệ sĩ âm thanh Việt Nam và các nghệ sĩ tại Berlin nhằm tạo ra một cuộc trao đổi có lợi cho cả hai bên và khán giả. Không chỉ tạo điều kiện để các nghệ sĩ tham gia có cơ hội biểu diễn trong một bối cảnh khác, mà trên hết là thử nghiệm sự hợp tác với các nghệ sĩ từ các nền tảng khác nhau, dự án này nhằm phát triển kết nối giữa Việt Nam và Đức, hy vọng rằng nhiều hợp tác mới thú vị sẽ được hình thành vượt ra ngoài khuôn khổ sự kiện cụ thể này. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BLIND SIGNAL VTNM - GRMN

April 2019, Hanoi
September 2019, Berlin

APPLICATIONS OPEN TO VIETNAMESE ARTISTS FOR THE HANOI + BERLIN EVENTS.
DEADLINE EXTENDED UNTIL THE 22/1/2019!
DOWNLOAD THE INFORMATION AND APPLICATION FORM ------->

An artist exchange project composed of performances, sound installations and live-acts where the audience takes part in a new audiovisual and sound journey.

Curated by: Blind Signal Berlin
Supported by: Goethe Institut Hanoi, l’Institut Français de Hanoi, Musikfonds
Project Partner: Undecided Productions

Blind Signal started in 2015 as an event series focused on promoting contemporary and New Music by Berlin-based international artists. Within this positive work-time Blind Signal have devised that the wealth of the contemporary music scene in Berlin could be celebrated via cultural exchanges with more geographically distant places. Our first proposal is for an exchange with artists in Vietnam.

Together with Blind Signal, the Goethe Institut, l'Institut Francais de Hanoi and Musikfonds we intend to create several live events where international German-based artists (Antye Greie-RipattiGil Delindro&Julius Holtz) can collaborate with Vietnamese artists, giving all the opportunity to create rich new works. We understand that project location has an undeniable impact on creation and this residency will offer sound artists an atypical space where their artistic compositions can reach wider public and creative dimensions.

Artistic exchange is a phenomenal act that allows for the sharing of creativity between the artist and the audience. New artistic creations born from exchange and closer collaborative networks within different geographies will allow supported artists to expand their personal creative trajectories whilst bringing exciting new sound worlds to audiences both in Vietnam and Germany.

The main goal of this project is to offer a bridge linking Berlin-based and Vietnamese sound artists in order to create an exchange that will benefit both sides and audiences. Offering the participant artists not only the possibility to perform in a different context, but above all the possibility to collaborate with artists from different backgrounds. This project aims to develop the connections between Vietnam and Germany, hoping that interesting new collaborations might emerge and continue beyond this specific event.