CELINE

Celine's time in Vietnam was used to further develop the project "How Do You S.e.e.a", previously initiated in Bayreuth, that questions the meeting points of contemporary and traditional life. In particular the way traditions are adapted or manipulated to conform to the contemporary environment. Particularly interested in tourism, paraphernalia, temporary nomads and modern adaptations, Celine traveled through bits and bobs of the country. A pensive smile always at hand .

///

Thời gian ở Việt Nam của Celine được dành cho dự án "How Do You S.e.e.a", tập trung vào sự giao thoa giữa cuộc sống hiện đại và truyền thống. Cụ thể là cách mà những giá trị truyền thống được thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện đại. Dự án từng được triển khai tại Bayreuth. Với sự quan tâm dành cho du lịch, các loại phụ tùng, du mục ngắn hạn và sự thích ứng hiện đại, Celine đi qua những ngóc ngách nhỏ của đất nước này với một nụ cười thường trực trên môi.

CELINE CUVELIER

based in Brussels
RESEARCH / PAINTING / CERAMICS / PHOTOGRAPHY / PUBLICATION
Residency period: October / November 2018

sống và làm việc tại Brussels
NGHIÊN CỨU / VẼ / LÀM GỐM / NHIẾP ẢNH / XUẤT BẢN
Thời hạn lưu trú: Tháng 10 / Tháng 11 2018

Links:
Celine's WEBSITE

Supported by: 
Wallonie-Bruxelles Internationale