ELLIE

Hailing from Bristol Ellie is a participatory artist currently on a honeymoon-hiatus in Hanoi. With a working practice that is highly community-engaged she is concerned with social and environmental issues, using a variety of medium to promote awareness and bring the global scale to a local and personal level. During her residency she completed the work "60,000 Last Breaths", an ode to the 60,000 air pollution-related deaths per year in Vietnam (WHO, 2018) with the accompanying zine "Remnants" exploring thoughts on sustainability, death and what we leave behind.
I took part in the live.make.share residency from May - June 2019, and although it was a short visit, the residency enabled me to pursue new avenues in my practice and explore new ways of working as well as meet some incredible artists as fellow residents. 
///

Ellie đến Hà Nội từ Bristol để hưởng tuần trăng mật. Thực hành của cô tập trung vào cộng đồng và những vấn đề môi trường - xã hội, sử dụng nhiều loại hình khác nhau nhằm thúc đẩy nhận thức và đưa các vế đề toàn cầu về với tầm địa phương và cá nhân. Trong lưu trú, Ellie hoàn thành tác phẩm "60,000 Last Breaths - 60,000 hơi thơ cuoi cung" , một tượng trưng cho 60,000 cái chết liên quan tới ô nhiễm không khí tại Việt Nam (WHO, 2018), cùng với một xuất bản zine mang tên "Tàn dư" khám phá những suy tư về sự bền vững, cái chết và những gì chúng ta bỏ lại phía sau.

Tôi tham gia vào lưu trú live.make.share vào tháng 5-6 năm 2019, và mặc dù đây là một chuyến đi ngắn, nhưng lưu trú đã giúo tôi theo đuổi con đường thực hành mình đang đi và khám phá những hướng đi mới, đồng thời gặp những nghệ sĩ tuyệt vời.

 

 

ELLIE SHIPMAN

based in Hanoi
INSTALLATION / PARTICIPATORY EVENTS / TEXTILES / PHOTOGRAPHY / DRAWING / CERAMICS
Residency period:  June 2019

sống và làm việc tại Hà Nội
SẮP ĐẶT/ SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG/ WORKSHOP/ HỌA TIẾT VẢI/ NHIẾP ẢNH/ VẼ/ GỐM
Thời gian lưu trú: Tháng 6 năm 2019

Link:
Ellie's WEBSITE