GEORGIA GOLEBIOWSKI

based in Ho Chi Minh City
SCULPTURE / SOUND / DRAWING
Residency period: 30/9/2018 - 04/11/2018

UK born multidisciplinary artist currently based in Ho Chi Minh City, Georgia is concerned with questioning the paradigms at play in ordinary/extraordinary life, with particular focus on ‘phenomena of the banal’. Her residency period will be spent exploring the environment through field recordings, sound works & senses & responding to these in clay.

GEORGIA GOLEBIOWSKI

sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
TẠO HÌNH/ ÂM THANH/ HỘI HỌA
Thời gian lưu trú: 30/9/2018 - 04/11/2018

Sinh ra tại Anh, Georgia hiện sống và làm việc tại t.p Hồ Chí Minh. Tập trung vào câu hỏi vai trò của sự sao chép trong đời sống thường nhật, đặc biệt là khả năng lan tỏa mạnh của những thứ tầm thường. Thời gian lưu trú của cô sẽ được dành cho những khám phá về môi trường xung quanh thông qua thu thanh hiện trường, sắp đặt âm thanh cùng đất sét.