GEORGIA

 

UK born multidisciplinary artist currently based in Ho Chi Minh City, Georgia is concerned with questioning the paradigms at play in ordinary/extraordinary life, with particular focus on ‘phenomena of the banal’. Her residency period was spent exploring the environment through field recordings, sound works & senses & responding to these in clay.

///

Sinh ra tại Anh, Georgia hiện sống và làm việc tại t.p Hồ Chí Minh. Tập trung vào câu hỏi vai trò của sự sao chép trong đời sống thường nhật, đặc biệt là khả năng lan tỏa mạnh của những thứ tầm thường. Thời gian lưu trú của cô sẽ được dành cho những khám phá về môi trường xung quanh thông qua thu thanh hiện trường, sắp đặt âm thanh cùng đất sét.

 

GEORGIA GOLEBIOWSKI

based in Ho Chi Minh City
DRAWING / CERAMICS / VIDEO / RESEARCH / SOUND / SCULPTURE
Residency period: October/ November 2018

sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
VẼ/ LÀM GỐM/ VIDEO / NGHIÊN CỨU / SOUND / SCULPTURE
Thời gian lưu trú: Tháng 10/11 năm 2018