GEORGIA GOLEBIOWSKI

based in-between
SOUND INSTALLATION / EXHIBITION
Residency period:  Arpil, May, 2019

hiện đang dịch chuyển
SẮP ĐẶT ÂM THANH/ TRIỂN LÃM
Thời gian lưu trú: Tháng 4,5 năm 2019

Link:
soundpocket

Our favorite Georgia is returning for her second residency at live.make.share. We are super happy to welcome her as she develops the exhibition supported by the association Soundpocket in Hong Kong. Focusing on sound compositions/explorations, with potential to extend to moving image, text, photography, participatory events, performance or mixed media installation. 

Georgia sẽ quay trở lại với live.make.share với dự án triển lãm được hỗ trợ bởi Soundpocket (Hong Kong). Triển lãm tập trung vào sắp đặt âm thanh/ khám phá chất liệu, với khả năng kết hợp với hình ảnh động, text, nhiếp ảnh dưới hình thức biểu diễn hoặc sắp đặt đa phương tiện.