Gil Delindro là thành viên tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ Âm thanh và truyền thông mới. Anh sử dụng và nghiên cứu các yếu tố hữu cơ, các sự kiện phù du và các quá trình vô hình trong Tự nhiên. Các thực hành phong phú của anh dựa trên phim ảnh, sắp đặt, trình diễn âm thanh và nghiên cứu không gian, tập trung vào các chủ đề như thời gian, hoạt họa, tính phân rã và địa chất.

Delindro thường xuyên diễn giải những chất hữu cơ như nước, đá và các mảnh vỡ vào cảnh quan âm thanh, ‘’nội soi” các chất liệu nhằm tăng cường sự ‘’gần gũi’’ với vật chất. Âm thanh là yếu tố kết nối trong các tác phẩm của anh, tượng trưng cho bản chất phi vật chất của vật chất và chứng mình cho sự sụp đổ liên tục của những vật chất không có cấu trúc cố định - đây là ẩn dụ cho một câu hỏi xuyên suốt mà Delindro đặt ra: làm thế nào chúng ta nhận thức được những chuyển động vô hình trong tự nhiên? Các sắp đặt của Delindro dựa trên sự biến hình của vật chất, sử dụng các phép đo thời gian và quá trình khuếch đại mà chúng trở thành những sinh vật độc lập có thể tồn tại trong trạng thái đột biến nhất thời. Tuy cực kỳ tối giản, các tác phẩm của anh hiện lên như một thế giới tưởng tượng của những ẩn dụ đầy chất thơ và ám ảnh - tình trạng tồn tại của con người như những tiếng vang vô hình trong thế giới tự nhiên.

 

Gil Delindro is a unique presence among a new generation of Sound and Media Arts.  He has distinguished himself by the use and research of organic elements, ephemeral events and intangible processes in Nature. His cross-border practice is based upon film, installation, sound performance and site specific/field research, facing themes such as time, animism, decay and geology.

 Delindro´s performances directly translate organic matter such as water, stones and several detritus in to sonic landscapes, by using a visceral approach that enhances the performative gestures of confrontation and intimacy.  Sound is the binding element of his work, it symbolizes the immaterial nature of matter, a continuous collapse of the present with no fixed body - such metaphor is a core question to his research, how do we perceive intangible movements in nature.  Delindro´s ephemeral installations are based upon transfiguration of matter, using time measurements and amplification processes they become independent beings with life expectancy that exist in a transient state of mutation. Although extremely simple and sensory, they serve as well an imaginary world of poetic and immersive metaphors - the human condition as echoes of the natural world.

GIL DELINDRO

sống và làm việc tại Berlin, Đức
based in Berlin
Link: http://delindro.weebly.com