HUONG DONNA

VỀ NGHỆ SĨ / ABOUT THE ARTIST

Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục âm nhạc tại Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2013, chuyên ngành nhạc jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2014 và bằng thạc sĩ Quản lý Văn hóa tại Đại học Giáo dục Nghệ thuật Quốc gia năm 2016. Năm 2012, cô đã đạt được những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học tại Đại học Giáo dục Nghệ thuật Quốc gia. Ngoài ra, cô cũng tham gia các khóa học tại DomDom - The Hub For Experimental Music & Art, hướng dẫn bởi nghệ sĩ Henrik Frisk, Stefan ÖstersjöTrần Kim Ngọc.
Hương DonNa bắt đầu tham gia các buổi biểu diễn và các dự án âm nhạc thử nghiệm từ năm 2013. Hiện tại, cô là giảng viên khoa Nhạc cụ tại Đại học Giáo dục Nghệ thuật Quốc gia và là nghệ sĩ tham gia tích cực vào các chương trình của DomDom - The Hub For Experimental Music & Art, và Không gian Heritage Space. Trong quá trình thực hành nghệ thuật của mình, cô luôn thử nghiệm sự kết hợp của các đối tượng (object) một cách cực kỳ thực tế, kết hợp các nhạc cụ truyền thống với các thiết bị điện tử để kể câu chuyện của mình

Hương DonNa is lecturer in the Department of Musical Instruments at the National College of Art Education. Graduated from Music Education at National University of Art Education in 2013, jazz major at the Vietnam National Academy of Music in 2014 and master degree in Cultural Management at the National University of Art Education in 2016. In 2012, she achieved outstanding achievements in scientific research at National University of Art Education. In addition, she also studied courses at DomDom - The Hub For Experimental Music & Art, guided by artists Henrik Frisk, Stefan Östersjö and Trần Kim Ngọc.
During her artistic practice, she always tested the combination of objects in an extremely realistic way, combined traditional instruments with electronic divisions to tell her story.

WORKSHOP
TÁI SINH/ REINCARNATION
Hương Donna

THỜI GIAN/DATE & TIME:
21/04
1pm - 3pm
ĐỊA ĐIỂM/ LOCATION: Hanoi Rock City, 27/52 Tô Ngọc Vân
FREE ENTRANCE/ MIỄN PHÍ VÀO CỬA
NGÔN NGỮ/ LANGUAGE: Vietnamese with English translation
ĐỐI TƯỢNG KHÁN GIẢ/ AUDIENCE: Tất cả các khán giả quan tâm/ Audiences at all ages and experience
LINK ĐĂNG KÍ/ REGISTRATION LINK:
https://forms.gle/Vv6zPQSyMSmAf3yV8

Tập trung vào bản chất của âm thanh, thao tác với vật thể (object) và cá nhân hóa vật thể (object), Hương Donna sẽ hướng dẫn khán giả tìm câu trả lời cho những câu hỏi: Làm sao để thao tác với các vật thể và tạo ra những chất liệu âm thanh mới? Làm sao để vật thể vô tri trở nên cá nhân và hữu dụng?
Hương sẽ khám phá âm thanh phong phú từ những đồ vật vô tri bằng phương pháp phân loại và lắng nghe, từ đó cùng khán giả xây dựng một tác phẩm ngắn dựa trên những đồ vật ngẫu nhiên được khán giả mang đến workshop.

The nature of sound. Object manipulations. Personification of an object.
Starting by the questions: How do we manipulate objects to create new sound texture? how objects can become more personal and useful?
Huong Donna proposed to delve into the wide range of sound of commun object through the process of classification and listening exploration by building a piece of music from the materials participants and Hương have found.

(về trang chính | back to mainpage)