Gần đây cô đã có buổi biểu diễn độc tấu "Búp bê DonNa" tại Liên hoan Nhạc mới Hà Nội 2018. Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục âm nhạc tại Đại học Giáo dục Nghệ thuật Quốc gia năm 2013, chuyên ngành nhạc jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2014 và bằng thạc sĩ Quản lý Văn hóa tại Đại học Giáo dục Nghệ thuật Quốc gia năm 2016. Năm 2012, cô đã đạt được những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học tại Đại học Giáo dục Nghệ thuật Quốc gia. Ngoài ra, cô cũng tham gia các khóa học tại DomDom - The Hub For Experimental Music & Art, hướng dẫn bởi nghệ sĩ Trần Kim Ngọc.

Hương DonNa bắt đầu tham gia các buổi biểu diễn và các dự án âm nhạc thử nghiệm từ năm 2013. Hiện tại, cô là giảng viên khoa Nhạc cụ tại Đại học Giáo dục Nghệ thuật Quốc gia và là nghệ sĩ tham gia tích cực vào các chương trình của DomDom - The Hub For Experimental Music & Art và Không gian Heritage Space. Trong quá trình thực hành nghệ thuật của mình, cô luôn thử nghiệm sự kết hợp của các đối tượng (object) một cách cực kỳ thực tế, kết hợp các nhạc cụ truyền thống với các thiết bị điện tử để kể câu chuyện của mình.

 

Recently, she had a solo performance call "DonNa Doll" at Hanoi New Music Festival 2018. Graduated from Music Education at National University of Art Education in 2013, jazz major at the Vietnam National Academy of Music in 2014 and master's degree in Cultural Management at the National University of Art Education in 2016. In 2012, she achieved outstanding achievements in scientific research at National University of Art Education. In addition, she also attended courses at DomDom - The Hub For Experimental Music & Art, guided by artist Tran Kim Ngoc.
Huong DonNa started to attend performances and experimental music projects since 2013. Currently, she is a lecturer in the Department of Musical Instruments at the National College of Art Education and an active participant in the chapter programming of DomDom - The Hub For Experimental Music & Art and Heritage Space. During her artistic practice, she always tested the combination of objects in an extremely realistic way, combined traditional instruments with electronic devices to tell her story.

HƯƠNG DONNA

sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam
based in Hanoi
Link: https://www.facebook.com/ngochailinhk