JOCELYN CHNG

based in Singapore
CONTEMPORARY DANCE / BALLET / RESEARCH / PERFORMANCE
Residency period:  June 2019

sống và làm việc tại Singapore
MÚA ĐƯƠNG ĐẠI/ BALLET/ NGHIÊN CỨU/ BIỂU DIỄN
Thời gian lưu trú: Tháng 6 năm 2019

Link:
Kinergie Studio

Jocelyn Chng is a freelance practitioner, writer and educator in dance and theatre, based in Singapore. With a keen interest in issues of culture and history, at the heart of her practice lies a concern with an understanding of the body. During her time at live.make.share Jocelyn will to continue the work on “Waiting” a piece contemplating the fast-paced, space-starved environment of Singapore, where there is hardly any time and space to “wait”.

The residency will be offered in collaboration with Kinergie Studio and Ba Bau.

Jocelyn Chng là một nghệ sĩ múa, người viết và giảng viên múa/ sân khấu tại Singapore. Jocelyn quan tâm đến vấn đề văn hóa và lịch sử và tìm hiểu cơ thể là thực hành chính của cô. Trong thời gian lưu trú tại live.make.share, Jocelyn sẽ tiếp tục phát triển dự án ''Waiting'' (Chờ đợi) - khai thác môi trường quay cuồng và chật hẹp của Singapore nơi con người hiếm khi có được một khoảnh khắc tĩnh lặng.

Lưu trú của Jocelyn là dự án cộng tác cùng Kinergie Studio và Bà-Bầu.