LARA & LOUISE

LARA GASPAROTTO & LOUISE RENIER

based in Liege & Brussels
PHOTOGRAPHY / TATTOO
Residency period:  April, 2020

Sống và làm việc tại Liege & Brussels
NHIẾP ẢNH/ XĂM NGHỆ THUẬT
Thời gian lưu trú: Tháng 04 năm 2020

Link:
Lara's WEBSITE
Lou's INSTA

The duo hailing from Belgian, Lara Gasparotto and Louise Renier met during their art studies and through common creative interests formed their rock-solid friendship. In 2008 they founded, along with fellow female artists the crew/collective « Big Girls Dont Cry ». Today, their mediums have evolved with Louise now a practiced tattoo studio artist and Lara having taken the path of artistic photography. For their joint residency they propose to combine the two practices with an ongoing visual and performative dialogue:

We would like to to go beyond our two specific art practices, which are photography and tattoo art. We would like to research on the historical and cultural context of this residency’s host country, Vietnam, as well as it’s particular and unique imagery and striking visual elements such as landscapes, wilderness and typical graphic elements.
We plan to work within several steps: Lara would first take photographs around the residency’s location. Then Louise would work around these photographs, transforming or extending them into pictorial elements, drawings and tattoo sketches.

///

Lara Gasparotto và Louise Renier là bộ đôi đến từ Bỉ, họ gặp nhau từ việc nghiên cứu nghệ thuật và những mối quan tâm chung của họ đến nghệ thuật sáng tạo đã gây dựng nên tình bạn lâu bền giữa hai người. Họ lập ra nhóm nghệ sĩ nữ "Big Girls Dont Cry" vào năm 2008. Ngày nay, những phương thức của họ đã cũng phát triển, Louis đang là nghệ sĩ xăm hình và Lara chọn con đường nhiếp ảnh nghệ thuật. Trong đợt lưu trú này, họ dự định kết hợp hai cách thực hành nghệ thuật của mình vào một cuộc đối thoại thị giác và trình diễn:

Chúng tôi muốn tiến xa hơn vượt qua cả hai hình thức thực hành riêng biệt là nhiếp ảnh và xăm nghệ thuật.  Chúng tôi muốn nghiên cứu về ngữ cảnh văn hóa và lịch sử của đất nước chúng tôi lưu trú, cũng như điểm đặc biệt và độc đáo và những yếu tố gây chú ý về mặt thị giác như quang cảnh, sự hoang dã và những yếu tố đồ họa đặc trưng.

Chúng tôi dự định các bước trong kế hoạch làm việc như sau: Lara sẽ chụp ảnh quanh khu lưu trú, sau đó Louise sẽ làm việc với những tấm ảnh, biến chuyển nó hoặc mở rộng nó thành các yếu tố hình ảnh, bản vẽ và hình xăm.