live.make.share

CERAMICS RESIDENCY - Bắc Ninh, Vietnam

Programme for artists & any individual interested in ceramics & cultural exchange.

The live.make.share programme is developed in collaboration with Hien Van Ceramics. We provide studio & living spaces to welcome artists & other creatives who integrate ceramics into their practice. We also provide opportunities for Vietnamese artists to travel internationally with their projects.

Our main space is in the region of Bac Ninh, in the Hien Van village, north-east of Hanoi. To keep up to date on the programme sign up for the newsletter HERE & feel free to perve on us through: facebook & Instagram. 

We would love to meet you! So say hello to whoisundecided@gmail.com or just come by & have a cup of tea...

CHƯƠNG TRÌNH LƯU TRÚ GỐM SỨ - Bắc Ninh, Vietnam
Chương trình cho các nghệ sĩ và các cá nhân quan tâm đến gốm sứ và trao đổi văn hoá.

Chương trình lưu trú live.make.share được cộng tác phát triển cùng với Gốm Hiên Vân. Chúng tôi cung cấp studio và không gian sinh hoạt để chào đón các nghệ sĩ và nhà sáng tạo đưa gốm sứ vào trong thực hành của mình. Chúng tôi cũng tạo cơ hội cho các nghệ sĩ Việt Nam đưa các dự án của mình ra quốc tế.

Không gian của chúng tôi nằm trong làng Hiên Vân của tỉnh Bắc Ninh, giáp với phía Tây Bắc của Hà Nội. Để cập nhập thông tin về chương trình và đăng ký newsletter Ở ĐÂY hoặc theo dõi chúng tôi qua facebook & Instagram.

Rất mong được gặp các bạn! Email whoisundecided@gmail.com hoặc đến và uống một tách trà với chúng tôi…

PAST RESIDENTS

SPACES & PEOPLE

ARTISTS & ARTWORKS