LOUISE

Hailing from France Louise Devin is a surprisingly chirpy woman to be so especially interested in Death. Her research and curiosity brings her to study the codes, the rituals, traditions and ceremonies that surround the passing of life and memorials of those passed.

During her time at live.make.share Louise focused on a series of ceramics, exploring new techniques and materials to compose a body of works making reference to real and imaginary rituals and morbid paraphernalia.

///

Nghệ sĩ đến từ Pháp, Louis Devin, một người luôn tươi tắn và đầy sức sống, lại đặc biệt hứng thú đến Cái chết. Nghiên cứu của cô và sự tò mò đã đưa cô đến việc tìm hiểu về những mật mã, nghi lễ, tập tục về sự chết và tưởng nhớ những người đã qua đời.

Trong thời gian lưu trú tại live.make.share, Louis tập trung vào gốm, khám phá những kỹ thuật và nguyên liệu mới để tạo nên hình hài tác phẩm, đề cập đến những nghi thức có thật và tưởng tượng và những đồ vật có liên quan đến cái chết.

LOUISE DEVIN

based in Brussels
CERAMICS / RESEARCH
Residency period:  October + November, 2019

Sống và làm việc tại Brussels
GỐM / NGHIÊN CỨU
Thời gian lưu trú: Tháng 10 + 11, năm 2019

Link:
Louise's WEBSITE