Hailing from France Louise Devin is a surprisingly chirpy woman to be so especially interested in Death. Her research and curiosity brings her to study the codes, the rituals, traditions and ceremonies that surround the passing of life and memorials of those passed.

Through sculptural and visual works she layers of black humor and irony, offering another tone, and another way that we can all share and enjoy Death.

///

Đến từ Pháp, Louise Devin là một người phụ nữ đầy sức sống nhưng lại đặc biệt hứng thú với Cái chết. Nghiên cứu và tìm tòi của cô đưa ta đến những mật mã, những nghi lễ tâm linh, truyền thống và nghi thức về sự qua đời và tưởng niệm những người quá cố.

Qua những tác phẩm điêu khắc và thị giác cô chồng lên đó tính hài kịch đen, mỉa mai, đưa ra một giọng điệu khác, một cách nhìn khác mà tất cả chúng ta đều có thể chia sẻ và tận hưởng Cái chết.

 

LOUISE DEVIN

based in Brussels
CERAMICS / RESEARCH
Residency period:  October + November, 2019

Sống và làm việc tại Brussels
GỐM / NGHIÊN CỨU
Thời gian lưu trú: Tháng 10 + 11, năm 2019

Link:
Louise's WEBSITE