Sau khi học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 1998 - 2010, Lương Huế Trinh đã tốt nghiệp Cử nhân danh dự chuyên ngành Jazz Keyboard. Năm 2003, cô giành đươc học bổng từ Quỹ âm nhạc Yamaha, Nhật Bản trao tặng cho Sinh viên xuất sắc. Năm 2010, cô bắt đầu thực hành trong lĩnh vực âm nhạc điện tử mà sau này trở thành trọng tâm chính của cô. Cô tiếp tục hoat động trong lĩnh vực này dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn (SonX) và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ âm nhạc của anh. Cô cũng tham gia vào DomDom - Trung tâm âm nhạc và nghệ thuật thể nghiệm Hà Nội trong một khoảng thời gian ngắn. Từ 2015-18, cô được trao học bổng toàn phần chuyên ngành “Kỹ thuật sáng tác mới’’ trong khuôn khổ chương trình DAAD; hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Sáng tác đa phương tiện dưới sự hướng dẫn của giáo sư Georg Hajd và chuyên ngành sáng tác dưới sự hướng dẫn của giáo sư Elmar Lampson tại trường Hochschule für Musik & Theater Hamburg (HfMT), Đức.

 

After studying in Vietnam National Academy of Music from 1998-2010, Luong Hue Trinh graduated her Bachelor with honors in Jazz Keyboard. In 2003, she was granted as Exceptional Student by the Yamaha Music Foundation, Japan. In 2010, she began to work in Electroacoustic music, and finally it became her main focus. She continued her work in this field under the guidance of Vietnamese composer Nguyen Xuan Son (SonX) and strongly influenced by his music. She participated shortly in DomDom – The Hub for Experimental Music & Art, Hanoi. From 2015-18, she has been awarded a full DAAD (German Academic Exchange Service) scholarship for program “New Technique in Composition”, then Master program in Multimedia Composition with mentor Prof. Dr. Georg Hajdu and Composition with Prof. Elmar Lampson at the Hochschule für Musik & Theater Hamburg (HfMT), Germany.

LƯƠNG HUỆ TRINH

sống và làm việc tại t.p Hồ Chí Minh, Việt Nam
based in Ho Chi Minh city
Link: http://www.luonghuetrinh.com