MARILYNE

Brussels based french artist Marilyne Grimmer arrived for her two month residency with gusto, direction and unconventionally quickly changed plans. An energy for discovery and interaction, and free from the constraints of a typical medium she was able to produce works in photography, small editions, ceramics, video and drawing.

She made fortune cookies, beer cans, fruits and stones. Continued her teleportation photography series,  studied ancestral houses, superstitions, created miniature landscapes. All this in a few small weeks of hurried heat and sleep-disrupting cats!

///

Marilyne Grimmer đến Hiên Vân trong 2 tháng với đầy thích thú và những kế hoạch thay đổi liên tục. Cô đã sản xuất hàng loạt các tác phẩm khác nhau dưới nhiều hình thức từ nhiếp ảnh, ấn phẩm nhỏ, gốm, video, minh hoạ, "bánh quy may mắn", lon bia và hoa quả bằng gốm, tất cả từ nguồn năng lượng đam mê khám phá và tương tác cùng mong muốn phá vỡ những hình thức thực hành thông thường.

Cô đồng thời tiếp tục series nhiếp ảnh xuyên không, nghiên cứu các thói quen mê tín và làm tượng thu nhỏ. Tất cả trong một vài tuần nóng nực và mất ngủ nhất của năm. 

 

MARILYNE GRIMMER

based in Brussels
CERAMICS / PHOTOGRAPHY
Residency period:  April, May 2019

Sống và làm việc tại Brussels
GỐM/ NHIẾP ẢNH
Thời gian lưu trú: Tháng 4, 5 năm 2019

Link:
Marilyne's WEBSITE