MIMI KUNZ

based in Brussels
PAINTING / SCULPTURE / PHOTOGRAPHY / STORYTELLING
Residency period: 10/11/2018 - 22/12/2018
WEBSITE HERE

Brussels based, German artist & literature / language academic Mimi will be developing the project "s’p(l)ace" which questions the difference between space & place. Using a variety of media from photography to audio, sculpture & story telling, she will explore perceptions and materialization of these two ideas/concepts. 

 

MIMI KUNZ

sống và làm việc tại Brussels
HỘI HỌA/ ĐIÊU KHẮC/ NHIẾP ẢNH/ KỂ CHUYỆN
Thời gian lưu trú: 10/11/2018 - 22/12/2018
WEBSITE TẠI ĐÂY

Sống và làm việc tại Brussels, nghệ sĩ/ học giả văn chương và ngôn ngữ người Đức Mimi sẽ phát triển dự án mang tên "s’p(l)ace" .
Dự án tập trung vào sự khác biệt nơi chốn và không gian. Sử dụng các chất liệu phong phú từ nhiếp ảnh, audio đến điêu khắc và kể chuyện, cô sẽ khám phá khái niệm và sự chất liệu hóa của hai khái niệm nơi chốn và không gian.