Nick is interested in cities.
As places, as platforms and systems of communication these layers construct physical and personal significance. During his brief yet no-less-spectacular stay with live.make.share, Nick is set to explore the urban fabric through the perceptions of Hanoi-based souls.

///

Nick có niềm hứng thú với các thành phố.
Những nơi chốn, những không gian và hệ thống thông tin là những lớp lang hình thành nên những đặc điểm của mang đầy tính cá nhân và vật lý của một thành phố. Trong khoảng thời gian lưu trú tại live.make.share, Nick dự định khám phá chất liệu thành thị qua những góc nhìn của những tâm hồn sinh sống tại Hà Nội.

NICK JUMARA

based in Melbourne
CONTEXT MAPPING / URBAN THINKING
Residency period:  October, November, 2019

Sống và làm việc tại Melbourne
Thời gian lưu trú: Tháng 10 - 11 năm 2019

Link:
Right Angle Studio