SIMON MEDARD + LILY RENSONNET
(Contents Sale)

based in Liege
ANIMATION / DOCUMENTARY / PAINTING / SCULPTURE
Residency period: 1/11/2018 - 31/12/2018
WEBSITE HERE

Our favorite Liegeois' will be back in Vietnam for residency round 2. This time developing their animation project "Spectre Artiste", departing from observations of architectural context, interviews, and material discoveries the duo question artistic heritage and the contemporary roles of creative producers.

 

SIMON MEDARD + LILY RENSONNET
(Contents Sale)

sống và làm việc tại Liege
HOẠT HÌNH/ TÀI LIỆU/ HỘI HỌA/ ĐIÊU KHẮC
Thời gian lưu trú: 1/11/2018 - 31/12/2018
WEBSITE HERE

Bộ đôi yêu thích từ Liege của chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam để lưu trú một lần nữa. Lần này họ sẽ thực hiện dự án  "Spectre Artiste" - xuất phát từ sự quan sát bối cảnh kiến trúc, phỏng vấn và khám phá các chất liệu. Simon và Lily mong muốn khám phá di sản nghệ thuật và vai trò của những nhà sản xuất nghệ thuật trong bối cảnh đương đại.