Simon is back! After two previous residencies and some months of discovery Simon returns for a third adventure.
A suspiciously precise proposition, he thinks this time to complete more more more video and dedicate a focus on ceramics and visuals for his collaborative project Dick & VLE. Vietnam is happy to see Simon.

///

Simon đã trở lại! Sau hai đợt cư trú và những tháng khám phá, Simon tiếp tục cuộc phiêu lưu thứ ba của mình. Lần này anh sẽ tập trung vào làm gốm và có thêm nhiều nhiều video nữa. Việt Nam rất vui khi gặp lại anh!

SIMON MEDARD

based in Liege
CERAMICS / VIDEO / MUSIC
Residency period:  October - December, 2019

Sống và làm việc tại Liege
Thời gian lưu trú: Tháng 10 - 12 năm 2019

Link:
Simon's WEBSITE
Dick & VLE's INSTA