SOFIA HOLT

SOFIA HOLT

CERAMICS / PAINTING / ILLUSTRATION / RESEARCH / PRINTING
Residency period:  April - May, 2020

GỐM/ HỘI HỌA/ MINH HỌA/ NGHIÊN CỨU/ IN ẤN

Thời gian lưu trú: Tháng 04 - 05 năm 2020

Link:
Sofia's WEBSITE
Sofia's INSTA

Born in Sweden, Sofia is an artist and designer who comes equipped with intrigue, a desire to understand the paradigms of the cultural climate of Vietnam. By researching personal narratives across multiple generations of Vietnamese families she hopes to instigate conversations questioning happiness, lifestyle, habits and perspectives.

With an open mind and open process, Sofia enters with no fixed medium of production. With a wide knowledge of illustration,
painting, printing, sculpture, ceramics, and textiles her creations may take the form of a small book, a set of tourist postcards, a sculpture for public space or a piece of furniture. "A big part of my purpose with this project is to share what I will make. I want my work to raise awareness and start a discussion about how we live our lives in the west and in Vietnam. Hopefully we can learn something useful form each other."

///

Sofia là nghệ sĩ và nhà thiết kế người Thụy Điển, cô mong muốn hiểu được mẫu hình văn hóa của Việt Nam. Qua nghiên cứu, trò chuyện cá nhân các thế hệ khác nhau trong gia đình Việt Nam, cô muốn gợi lên  những cuộc đối thoại về hạnh phúc, lối sống, thói quen và góc nhìn.

Với một đầu óc thoáng và quá trình làm việc mở, Sofia không có một sản phẩm cố định về hình thức thể hiện. Có kiến thức rộng về minh họa, vẽ, in, điêu khắc, gốm và vải, tác  phẩm của cô có thể là hình thức của một cuốn sách nhỏ, những bưu thiếp du lịch, một tác phẩm điêu khắc cho không gian công cộng hay một đồ nội thất. "Mục đích chính của tôi với dự án này là chia sẻ những thứ tôi sẽ làm ra. Tôi muốn tác phẩm của mình nâng cao nhận thức và khơi lên một cuộc đối thoại về cách chúng ta sống ở phương tây và Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta có thể học được điều gì đó có ích từ nhau."