THE YOU

The You is a performance experiment conducted by Ian Richter, Jo / Ngô Kỳ Duyên and Đoàn Thanh Toàn. As artist researchers our shared interests are weaved together in a balance between control and accident. The experience is composed of visual projections, live music and physical performance crafted using the codes of a scientific experiment and influenced by methods of creative therapy.

The past year has given artists and cultural organisations the opportunity and obligation to question their worth, intention, and usefulness. Most of the creative community has lost resources, and with the future of the industry remaining uncertain, many have lost bearings and perspective. Coming to terms with this massive change in structure, a trauma of sorts, and facing this uncertainty creates opportunity; that to inhabit the spaces available to us and to recalculate our resources of knowledge. 

To assist our study, we invite the public to explore the tangible effects of the Covid pandemic on the contemporary art community and current therapeutic practices that integrate sensorial arousal.

We would love to welcome you on our journey.

Kindly supported by the Japan Foundation Vietnam and the Goethe-Institut of Saigon and Hanoi through the project initiatives “Idea Booster” and “Culture Lab (Xưởng Văn Hoá)

///

The You là một thử nghiệm trình diễn được thực hiện bởi Ian Richter, Jo / Ngô Kỳ Duyên Đoàn Thanh Toàn. Là những người nghệ sĩ nghiên cứu, mối quan tâm của chúng tôi đan vào nhau trong một thể cân bằng giữa sự kiểm soát và ngẫu nhiên. Thử nghiệm này được tạo nên từ trình chiếu thị giác, nhạc sống và kỹ thuật trình diễn cơ thể sử dụng những mật mã trong thí nghiệm khoa học và được tác động bởi những kỹ thuật trị liệu sáng tạo.

Năm vừa qua đã  cho những người nghệ sĩ và những tổ chức văn hóa cơ hội đặt câu hỏi về giá trị, mục đích và sự hữu ích của mình. Hầu hết những cộng đồng sáng tạo đã mất nguồn tài nguyên, và với tương lai bất định kéo dài của ngành công nghiệp, nhiều cộng đồng đã và đang mất đi mục tiêu và quan điểm của họ.  

Hiện nay cộng đồng nghệ thuật đang chịu đựng sự thay đổi vô cùng lớn trong hệ thống, một cú sốc đau đớn. Và việc đối mặt với sự bất định này tạo nên những cơ hội; để sinh sống ở những không gian có sẵn cho chúng ta và suy tính lại những tài nguyên kiến thức của mình.

Để hỗ trợ cho nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi mời cộng đồng đến khám phá những ảnh hưởng rõ rệt của đại dịch Covid-19 đến cộng đồng nghệ thuật đương đại và những thực hành mang tính trị liệu sử dụng phương pháp kết hợp kích thích giác quan.

Chúng tôi chào mừng bạn tham gia hành trình này của chúng tôi.

Một dự án được hỗ trợ bởi the Japan Foundation Vietnam và Goethe-Institut of Saigon and Hanoi qua sáng kiến dự án “Idea Booster” và “Culture Lab (Xưởng Văn Hoá)

THE ARTISTS

Ian Richter is an electronic musician, producer, and music therapist who operates through a number of artistic personas.

Having lived in two of the world’s most conflicted regions - South Africa and the Middle East - he's been exposed to culture through a unique set of circumstances. Growing up in the sleepy surfer town of Durban, he eagerly absorbed the sonic influences offered to him, drawn to both Western and African music.

Moving to Israel offered him the chance to connect to a more active alternative music scene. Tel Aviv proved to be fertile soil, and collaborations with a variety of artists led to playing the local circuit and gaining experience as a live performer. Today, Richter juggles a range of sonic projects, performing in clubs, composing music for contemporary dance, designing sound for film and the visual arts, and producing recorded pieces across a number of genres.

///

Ian Richter là nhạc sĩ điện tử, nhà sản xuất, và nhà trị liệu âm nhạc thực hiện nhiều khía cạnh tính cách nghệ thuật.

Đã sống ở hai vùng bất ổn nhất trên thế giới - Nam Phi và Trung Đông - Richter tiếp cận với nền văn hóa thông qua những trường hợp độc đáo. Lớn lên ở thị trấn yên bình Durban dành cho dân lướt sóng, anh hấp thu mạnh mẽ những tác động âm thanh được đưa đến với mình, và bị thu hút bởi cả âm nhạc phương Tây lẫn âm nhạc châu Phi. Việc chuyển đến sống tại Israel đã mang đến cho anh cơ hội được kết nối với môi trường âm nhạc luân chuyển năng động hơn. Tev Aviv được coi là một mảnh đất màu mỡ, những sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ đa dạng đưa anh đến con đường chơi nhạc nhóm địa phương và thu nhận những kinh nghiệm của một người biểu diễn. Hiện nay, Richter đang tung hứng trong nhiều dự án về âm thanh, biểu diễn trong club, sáng tác nhạc cho múa đương đại, thiết kế âm thanh cho phim và những tác phẩm thị giác, và sản xuất nhiều bản nhạc thu âm với nhiều thể loại.

///

Jo / Ngô Kỳ Duyên is a Saigonese visual artist whose work is associated with moving images, virtual reality, augmented reality, new media and conceptual art. She also leads the “A Space Virtual” project. With the media and design background, she aims to reach more audiences in a stronger narrative form about social justice and sustainability matters with high-tech support and advocate for the creative community to go beyond the traditional mediums.

///

Jo / Ngô Kỳ Duyên là một nghệ sĩ thị giác từ Sài Gòn với những tác phẩm thường gắn liền với hình ảnh chuyển động, thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, các chất liệu mới và nghệ thuật ý niệm. Cô cũng quản lý dự án Không gian thực tế ảo của Á (Á space virtual). Với kinh nghiệm trong truyền thông và thiết kế, cô hướng đến đối tượng rộng hơn qua các dạng thức kể chuyện sinh động nhờ công nghệ cao về các vấn đề phát triển bền vững và công bằng xã hội, cũng như khuyến khích cộng đồng sáng tạo vượt lên trên những chất liệu truyền thống.

///

Đoàn Thanh Toàn

As a performing artist, Đoàn Thanh Toàn (he him/they them) finds dance at the convergence of community, justice, and feminist queer world-making. All bodies carry histories, intersectional identities, and potential – Toan's works acknowledge and empower the arrays that the dancing bodies lie on. While focusing on politicized realities, Toan also seeks values in the nature of movements and emotional exchange between the choreographer, dancers, and audience. Toan was trained in Contemporary Indian dance with Ananya Dance Theater, and African-based movement with Brown Spirit Ensemble led by choreographer Patricia Brown. Born and raised in Quang Ngai, Toan is currently based Ho Chi Minh city. Here, they have performed at MoT+++, San Art, and A. Farm in solo performances as well as collaborative projects with other incredible sound, performance, and visual artists.

In addition to performance, Toan also facilitates workshops that foster communal connection through movement and dance. They hope to engage with queer feminist communities in Vietnam through activism and the arts. Toan also works as a project coordinator, facilitator, interpreter, and writer.

///

Là một nghệ sĩ biểu diễn và nghiên cứu, Đoàn Thanh Toàn tìm đến múa nhằm kết nối cộng đồng, bàn về công lý và tưởng tượng một thế giới queer, bình đẳng. Cơ thể chứa đựng lịch sử, bản dạng, và tiềm năng – các tác phẩm của Toàn tô đậm những đường giao nhau ấy trên cơ thể người diễn. Toàn vừa quan tâm đến chính trị xã hội, vừa tìm kiếm giá trị trong bản chất của chuyển động và sự giao lưu cảm xúc giữa biên đạo múa, diễn viên và khán giả. Toàn được học múa từ Ananya Dance Theater (múa đương đại Ấn Độ) và biên đạo Patricia Brown (múa trên nền tảng vũ điệu từ châu Phi). Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, Toàn hiện đang làm việc lại Sài Gòn và đã trình diễn ở những không gian như MoT+++, Sàn Art, A. Farm với các tác phẩm độc lập hoặc theo nhóm, cùng các nghệ sĩ biểu diễn, âm thanh, thị giác mà Toàn rất ngưỡng mộ.

Ngoài biểu diễn, Toàn còn dẫn dắt các buổi workshop để cộng đồng tiếp cận múa, kết nối với cơ thể và những người khác bằng ngôn ngữ chuyển động. Thông qua nghệ thuật và múa, Toàn muốn làm việc với cộng đồng nữ quyền và queer ở Việt Nam. Toàn còn điều phối các dự án phát triển, thông dịch, và viết linh tinh.

THE YOU - LIVE PERFORMANCE
Research / Contemporary Dance / Live Visuals / Sound
Ian Richter
Jo / Ngô Kỳ Duyên
Đoàn Thanh Toàn

A project kindly supported by:
The Japan Foundation Vietnam
The Goethe-Institut Ho Chi Minh City
The Goethe-Institut Hanoi

PERFORMANCE #1 - Saigon
8/10/2020 @ the Vocational Ballet School of Ho Chi Minh City (Trường Trung cấp Múa Tp. Hồ Chí Minh) 

PERFORMANCE #2 - Hanoi 
2/11/2020 @ The Goethe-Institut Hanoi