VICTOR DUMONT

Our very first resident! For his first South East Asian experience Victor spent six weeks in Vietnam running from project to project, and beach, city to mountain. Upon his arrival he presented a self-choreographed production “Greetings from planet Earth” at the A-festival, a poetry event focusing on the thematic of translation.

He was later invited to the Trường cao đẳng Múa Việt Nam (Vietnam Dance College) to give an introductory presentation to the 2nd year students.

His presence in Hanoi also allowed him to be invited to feature in a series of videos produced by the architecture agency G8A.

And finally the residency came to an end with a period of research, repose and country air mentored by the brilliant Bich Nguyen.

///

Nghệ sĩ lưu trú đầu tiên của chúng tôi! Đây là lần đầu tiên Victor đến Đông Nam Á, dành ra 6 tuần tại Việt Nam, chạy ngang dọc giữa các dự án, thành phố, bờ biển, miền núi v.v... Trong những ngày đầu tiên, Victor đã biểu diễn tiết mục mang tên “Greetings from planet Earth” tại A-festival, sự kiện thơ ca tập trung vào dịch thuật thơ.

Sau đó anh được mời tới Trường cao đẳng Múa Việt Nam để thuyết trình tới các sinh viên năm 2.

Và sau đó là lời mời tham gia vào một số video thực hiện bởi công ty kiến trúc G8A.

Và cuối cùng là khoảng thời gian tĩnh lặng tại làng quê cùng họa sĩ kì cựu Nguyễn Bích

VICTOR DUMONT

based in Brussels
DANCE / PERFORMANCE
Residency period: October - November, 2017
In collaboration with AJAR Press, the A-Festival, the Belgian Embassy in Vietnam, the BIJ , G8A Architecture & Urban Planning & Vietnam Dance College.

sống và hoạt động Brussels
MÚA / TRÌNH DIỄN
Thời gian lưu trú: Tháng 10 - 11, 2017
Trong khuôn khổ hợp tác giữa AJAR Press,  A-Festival, Đại sứ quán Vương Quốc BỉBIJ , G8A Architecture & Urban Planning & Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.