CAROLINE LE MÉHAUTÉ

Caroline's work is concerned with the visceral and organic qualities of landscape. Working with materials such as peat, rock, and wood, she creates large-scale sculptures that rely on careful engineering and delicate balance.

For this exhibition Caroline presented a sound installation calling you to travel from the centre of the Earth, up into deep space, her "cousins" wax and paraffin sculptures and China’s ink drawings connecting the Universe to the core of things.

 

Tác phẩm của Caroline tập trung vào ý nghĩa và tính tự nhiên của cảnh vật. Thực hành với những vật liệu tự nhiên như than bùn, đá và gỗ, các tác phẩm của Caroline thường có kích thước lớn và được ""lập trình" kĩ lưỡng.

Ở triển lãm này, Caroline sử dụng âm thanh để kêu gọi khán giả du hành từ tâm Trái đất tới tận cùng Vũ trụ, những tạo hình sáp, paraffin và mực in Trung Quốc được sử dụng để mô tả sự kết nối của Vũ trụ với trung tâm vạn vật.

CAROLINE LE MÉHAUTÉ

EXHIBITION

Sculpture / Sound / Painting

21st of November - 9th of January, 2014

FÖR - Brussels

Link:
Caroline Le  Méhauté