DOLLY

For her very first residency Dolly spent active weeks creating a range of visual works and drawing inspiration from chance encounters. Through collaborative drawing, experimental painting, and with her first exploration of photography, Dolly concluded her residency with a presentation at the live.make.share Open Day #6.

She also instigated her first video work "Fire Eyes Magic" in collaboration with videographer Simon Medard and performer Sylvie Meltzer.

///

Lần đầu tiên lưu trú của Dolly, em dành trọn những tuần sống tại đây để sáng tạo nên rất nhiều tác phẩm thị giác, hội họa lấy cảm hứng từ những cuộc gặp thoáng qua. Dolly đã trưng bày những tác phẩm của mình tại live.make.share Open day #6, với nhiều tác phẩm vẽ, hội họa thử nghiệm, và những bước chập chững khám phá lĩnh vực nhiếp ảnh.

Em cũng có video đầu tiên ""Fire Eyes Magic phố hợp với người dựng video Simon Medard và người biểu diễn Sylvie Meltzer .

 

DOLLY

based in Victoria, Australia
PHOTOGRAPHY / PAINTING / DRAWING / SUPERPOWERS
Residency period:  November + December, 2019

CHỤP ẢNH / TRANH / VẼ / SIÊU NĂNG LỰC
Sống tại Victoria, Úc
Thời gian lưu trú: Tháng 11 + 12 năm 2019