MIMI

During her live.make.share adventure Mimi developed the project "s’p(l)ace" which questions the difference between space & place. Using a variety of media from photography to audio, sculpture & story telling, she explored perceptions and materialization of these two ideas. 

"What did I live? Basically the dream. There are people who cook for you and people who take care of the exhibitions, you fall out of bed and into your studio. There is a magical garden and you can work outside. Everything is inspiring. I think its every creative person's dream..." - Mimi, 2018

///

Trong khoảng thời gian lưu trú, nghệ sĩ/ học giả văn chương và ngôn ngữ người Đức Mimi đã phát triển dự án mang tên "s’p(l)ace", đặt ra câu hỏi vê sự khác biệt giữa nơi chốn và không gian. Sử dụng các chất liệu phong phú từ nhiếp ảnh, audio đến điêu khắc và kể chuyện, cô sẽ khám phá khái niệm và sự chất liệu hóa của hai khái niệm nơi chốn và không gian. 

'' Tôi đã sống ra sao? (ở đây) Thật như một giấc mơ vậy. Ở nơi đây là những người đã nấu nướng cho tôi, chăm sóc tôi, sắp đặt triển lãm cho tôi; từ bước ra khỏi giường cho đến khi làm việc ở studio. Ở nơi đây là mảnh vườn kì diệu nơi tôi làm việc. Mọi thứ đều tràn đầy cảm hứng. Tôi nghĩ đây thực sự là không gian trong mơ của mọi nghệ sĩ...'' - Mimi, 2018

 

 

MIMI KUNZ

based in Brussels
DRAWING / PAINTING / SCULPTURE / CERAMICS / WRITING / PHOTOGRAPHY
Residency period: November/ December 2018

sống và làm việc tại Brussels
BẢN V / SƠN / ĐIÊU KHẮC/ LÀM GỐM/ VIẾT/ NHIẾP ẢNH
Thời gian lưu trú: Tháng 11/12 năm 2018

Link:
Mimi's WEBSITE

Supported by:
Goethe-Institut Vietnam