NEO

ENG - Hailing from the Philippines, Neo Maestro dedicated his residency to exploring personal renditions of ghosts and the supernatural. Following on from previous research conducted in his home-land, in Vietnam he sought, met, questioned, recorded, transcribed and composed local tales as lived by children and grandmas alike.

His research findings titled "Don't Sweep at the Wake" transformed into a textual documentary, a video work and ceramic pieces.

///

VIE - Đến từ Philipin, Neo Maestro dành thời gian lưu trú của mình để tìm hiểu về cái nhìn mỗi người về ma quỷ và siêu nhiên. Tiếp tục dự án nghiên cứu trước đó được tiến hành tại quê hương mình, đến Việt Nam, anh tìm kiếm, gặp gỡ, đặt câu hỏi, ghi âm, ghi chép lại và viết những câu chuyện địa phương đã từng sống trong ký ức của trẻ con và những người bà.

NEO MAESTRO

based in Quezon City
RESEARCH / VIDEO / TEXT / CERAMICS
Residency period:  October + November, 2019

Sống và làm việc tại Quezon City

NGHIÊN CỨU / VIDEO / NGÔN TỪ / GỐM 
Thời gian lưu trú: Tháng 10 + 11, năm 2019