THE LOST SANDAL

Linh falls asleep on the back of the motorbike. Unnoticed, her favorite sandal slips off her foot. Oh no! Will she ever find her dearest slipper again?

Linh ngủ quên trên yên sau xe máy và làm rơi chiếc dép ưa thích của mình lúc nào không hay. Ôi không! Liệu bạn ấy có tìm lại được chiếc dép thân yêu không nhỉ?

ABOUT THE AUTHOR - Geralda De Vos
Geralda grew up in Belgium and came to Vietnam in 2017. Passionate about reusing trash, she started picking up lost sandals from the streets. She stacked them all on the back of her bicycle and began to imagine a collector of sandals. That’s how Linh, Gingerella and “The Lost Sandal” came about.
Geralda lớn lên ở Bỉ và đến Việt Nam vào năm 2017. Đam mê tái sử dụng rác, cô bắt đầu nhặt những đôi dép thất lạc trên đường phố. Cô xếp tất cả chúng lên yên sau xe đạp và bắt đầu hình dung ra một người chuyên nhặt nhạnh dép. Linh, Cô tiên Dép rớt và cuốn sách “Chiếc dép thất lạc” đã ra đời như thế đó.

ABOUT THE ILLUSTRATOR - Sofia Holt

Sofia grew up in Sweden with a painting father and a pottery making mother. She arrived in Saigon in 2014 to design useful furniture and interior products. Today she designs fashion, furniture, illustrations and concepts for a happier and more sustainable world. Wherever she goes, Sofia loves collecting the beautiful ‘trashures’ (trash treasures) that cross her path.
Sofia lớn lên ở Thụy Điển. Cha cô vẽ tranh còn mẹ cô làm gốm. Cô đến Sài Gòn vào năm 2014 và làm công việc thiết kế các sản phẩm nội thất và đồ dùng hữu ích tại đây. Hiện cô đang thiết kế thời trang, đồ nội thất, vẽ tranh minh họa và góp thêm ý tưởng về một thế giới hạnh phúc và bền vững hơn. Dù đi bất cứ đâu, Sofia đều thích sưu tập những món “rác quý” xinh xắn trên đường.

THE LOST SANDAL

CHILDREN'S BOOK
Creative Writing / Illustration

 

Written by: Geralda de Vos
Illustrated by: Sofia Holt 
Publishers: Kim Dong
Published: May, 2021

fbook: facebook.com/thelostsandalvietnam
Instagram: @thelostsandal
Youtube: The Lost Sandal Vietnam 
For orders write to: thelostsandalvietnam@gmail.com