THE TOWER

What if the world wasn’t ending?

Locked inside the tower, time flows differently. It is almost still, as if it wasn’t moving. Outside, in the normal flow of time, we dread old-age, we are afraid of time moving too quickly, of not having enough of it. Inside, cut off, the stillness becomes infinity, and the fear of speed becomes the fear of stillness, a stillness bearing the mark of unbearable solitude.

Nếu như thế giới không kết thúc? 

Bên trong tòa tháp khóa kín này, vạn vật dần trở nên khác biệt. Thời gian dường như đứng yên, không nhúc nhích. Phía bên ngoài bức tường, chúng ta từng sợ tuổi già, từng sợ những hữu hạn và tốc độ của thời gian. Trong đây, mọi thứ cắt đứt, sự tĩnh lặng trở nên vô cùng, nỗi sợ hãi tốc độ trở thành nỗi sợ hãi thinh không, một khoảng không lặng tờ đẫm cô độc không thể kháng cự.

THE TOWER

Digital photography, 2021
Artist: Minh-Hoang Nguyen
Curated by Thao-Linh Dinh

TÒA THÁP

Nhiếp ảnh kỹ thuật số, 2021
Nghệ sĩ: Nguyễn Minh Hoàng
Giám tuyển: Đinh Thảo Linh