TIME & REALITIES

Time & Realities is a yearly residency project pairing selected artists with curators, both in Vietnam and connected virtually, in the aim of producing new works in non-fixed spaces while collectively exploring hybrid practice.

Thời gian & Thực tại là một dự án lưu trú thường niên, gieo duyên cho các cặp nghệ sĩ và giám tuyển tại Việt Nam hoặc kết nối qua phương tiện số, từ đó cùng xây dựng tác phẩm mới trong những không gian không cố định và khám phá những thực hành giao thoa.

CURATORS

Bill Nguyen is an artist-curator committed to researching and developing an alternative, locally-driven method and platform for curation in Vietnam. Elise Luong currently works in the fields of contemporary art, architecture and radio, as a writer, editor, events manager, program curator, host and communication designer. Mary Lou David is a French curator and art manager whose eclectic interests include experimental cinema, cabinets of curiosities, commemorative art, folk art and queer performance. Thao-Linh Dinh is an emerging independent arts curator and manager who is interested in collaborative artistic process-orientation, community-based and conversational art practice.

Bill Nguyễn là nghệ sĩ-giám tuyển quan tâm đến việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp và không gian thực hành khác, mang tính địa phương cho công việc giám tuyển tại Việt Nam. Elise Luong hiện làm việc trong các lĩnh vực không chỉ của Nghệ thuật đương đại mà còn cả Kiến trúc và báo chí, với tư cách là nhà báo, biên tập viên, quản lý sự kiện, giám tuyển chương trình và thiết kế truyền thông. Mary Lou David là một giám tuyển và quản lý nghệ thuật, cô quan tâm đến điện ảnh thể nghiệm, những bộ sưu tập vật thể kỳ lạ (cabinets of curiosities), nghệ thuật tưởng niệm, nghệ thuật dân gian và trình diễn queer. Thao-Linh Dinh quan tâm đến các thực hành nghệ thuật cộng đồng, lấy nghệ thuật và những sự trao đổi làm trung tâm.

ARTISTS

Mimi Kunz - poetry & painting

Mimi Kunz is a visual artist and writer who explores movement in calligraphy paintings and poetry. Born in Germany, she studied Translation and Literature in Freiburg University and Painting at the State Academy in Karlsruhe. After residencies in Scotland and Vietnam she now lives in Brussels, where she founded Something Beautiful, a festival for visual art and poetry.

Mimi Kunz là một nghệ sĩ thị giác và nhà văn. Cô tốt nghiệp chuyên ngành đồ họa và hội họa tại Học viện Mỹ thuật Bang Karlsruhe, nơi cô nhận được Giải thưởng Học thuật và học bổng sau khi tốt nghiệp. Sau thời gian lưu trú ở Scotland và Việt Nam, cô hiện sống ở Brussels, nơi cô thành lập Something Beautiful, một lễ hội dành cho nghệ thuật thị giác và thơ ca.

Minh-Hoang Nguyen - photography

Minh-Hoang Nguyen is a photographer from Hanoi, Vietnam. His work fuses the documentary and the conceptual impulses in photography, producing semi-autobiographical projects that are at once fiction and non-fiction. Employing self-portraitures, he tells his fantasies of life. Minh-Hoang earned his MFA in Experimental Documentary Arts at Duke University, during which he started to focus on psychic trauma and recovery in arts and especially in photography. See Minh-Hoang Nguyen's residency project here. 

Nguyễn Minh Hoàng là một nhiếp ảnh gia hiện sinh sống tại Hà Nội. Nhiếp ảnh của anh kết hợp cả tính ghi chép và tính ý niệm vào trong những bộ ảnh nửa tự miêu tả cuộc sống bản thân, nửa không. Bởi vậy, những bộ ảnh đó vừa hư cấu nhưng cũng chân thật. Anh sử dụng chân dung tự họa để xây dựng nên những cuộc sống mơ tưởng. Hoàng tốt nghiệp thạc sĩ nghệ thuật chuyên về nghệ thuật phóng sự thể nghiệm. Anh bắt đầu tập trung vào các chấn thương tâm lý và hồi phục thông qua nghệ thuật nói chung và đặc biệt là nhiếp ảnh nói riêng. Xem tác phẩm trong kỳ lưu trú của Nguyễn Minh Hoàng tại đây.

Thuy Anh Dang - performance

Born in Hanoi, currently living and working in Ho Chi Minh City, Đặng Thùy Anh graduated from Vietnam University of Fine Arts in 2019. Since 2017, Thuỳ Anh has engaged in experimental artistic practice exploring different mediums such as installation, photography and conceptual approaches to art making, she often uses living organisms, her own body and her personal archives as materials in her art.

Đặng Thùy Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2019. Từ năm 2017, Thuỳ Anh tham gia thực hành nghệ thuật thể nghiệm để khám phá các chất liệu khác nhau như sắp đặt, nhiếp ảnh và các phương pháp tiếp cận ý niệm để làm nghệ thuật. Cô thường sử dụng các sinh vật sống, cơ thể của chính mình và lưu trữ cá nhân trong thực hành. Hiện cô đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tomes - sound

Tobias Paramore is an Australian born music producer and sound engineer whose interest lies in creative audio application. Graduated from Macquarie University, Sydney and the Koninklijke Conservatorium in Den Haag, Netherlands. He has worked as a performer, engineer, and producer both in the digital realm, and with analog signal processing, driven by the intangibly emotive nature of moving air; it's ceaseless decaying energy and spiraling funnels of power. 

Tomes là một nhà sản xuất âm nhạc và kỹ sư âm thanh có mối quan tâm là các ứng dụng âm thanh sáng tạo. Anh tốt nghiệp Đại học Macquarie, Sydney và Koninklijke Conservatorium ở Den Haag, Hà Lan. Anh làm việc với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn, kỹ sư và nhà sản xuất cả trong lĩnh vực kỹ thuật số và xử lý tín hiệu analog; anh được thúc đẩy bởi bản chất cảm xúc vô hình của không khí chuyển động, dạng năng lượng phân hủy không ngừng với các đường năng lượng đi sâu thẳm.

Pham Nguyen Anh Tu - experimental film

Phạm Nguyễn Anh Tú is a visual artist born and raised in Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam. Tú started working with video since 2018. He approaches video making through a combination of animated collages and chroma key compositing to produce scenes that mimic dreamlike states. His work focuses on themes of queer identity and fantasy, depicting scenes of playful reverie and inner dialogue translated to film.

Phạm Nguyễn Anh Tú (là một nghệ sĩ thị giác làm việc với chất liệu video từ năm 2018. Anh tiếp cận quá trình làm video thông qua sự kết hợp giữa những hình ảnh cắt dán hoạt hình và các màu sắc để mô tả trạng thái như trong mơ. Các tác phẩm của anh tập trung vào các chủ đề về danh tính và mộng tưởng queer, miêu tả các cảnh vui tươi và đối thoại nội tâm thông qua ngôn ngữ film.

TIME & REALITIES

Research / Curation / Production / Performance / Photography / Video / Poetry / Sound / Installation

Curators: Bill Nguyen, Elise Luong, Mary Lou David & Thao-Linh Dinh
Artists: Mimi Kunz, Minh-Hoang Nguyen, Thuy Anh Dang, Tomes & Pham Nguyen Anh Tu

A project kindly supported by:
The Goethe-Institut Hanoi
The Asia-Europe Foundation (ASEF)