NICK COUTSIER

 

Nick Coutsier was invited to Hanoi to take up the challenge of developing in seven days a live performance piece with a group of dancers from Kinergie Studio: Lê Anh Tú - Phạm Minh Tú - Trần Nam Hoàng - Đỗ Hải Yến - Lê Thu Thảo - Hoàng Thuý Hà - Phạm Thanh Hương - Hồ Tú Quyên - Vũ Ngọc Trang - Trần Hải Linh.

The collaborative work Exploring Connections with Simon Medard (VLE) & Daniel Day Long (d.one) was the result of his whirlwind 12 day stay, performed as part of A Touch of Belgium on Ly Thai To Square. This was first experience in Asia, highlighted mostly by his love for motorcycle taxis.

///

Nick Coutsier được mời tới Hà Nội để tham gia một thử thách đầy hấp dẫn tại Hà Nội - giàn dựng một tác phẩm múa đương đại trong vòng 7 ngày với các nghệ sĩ múa tại Kinergie Studio: Lê Anh Tú - Phạm Minh Tú - Trần Nam Hoàng - Đỗ Hải Yến - Lê Thu Thảo - Hoàng Thuý Hà - Phạm Thanh Hương - Hồ Tú Quyên - Vũ Ngọc Trang - Trần Hải Linh.

Tác phẩm mang tên Exploring Connections là sự cộng tác với Simon Medard (VLE) & Daniel Day Long (d.one) trong khuôn khổ lưu trú kéo dài 12 ngày, và được trình bày tại sự kiện A Touch of Belgium tại tượng đài Lý Thái Tổ. Đây là trải nghiệm đầu tiên của Nick tại Việt Nam, cũng là lần đầu tiên anh được ngồi xe ôm.

NICK COUTSIER

based in Brussels
CHOREOGRAPHY / DANCE
Residency period: April - May, 2018
In collaboration with the Belgian Embassy in Vietnam & Kinergie Studio

sống và làm việc tại Brussels
BIÊN ĐẠO / MÚA
Thời gian lưu trú: tháng 4 - tháng 5, 2018
Cộng tác giữa Đại sứ quán Vương quốc Bỉ & Kinergie Studio