PAROLE

based in Brussels
PAINTING / CALLIGRAPHY / PERFORMANCE

Residency period: 7/10/2018 - 10/11/2018
WEBSITE HERE

Multidisciplinary artist based in Belgium, Parole arrives with an interest in the discovery of meetings. With artists, calligraphers, local creators, with the environment, the walls, the philosophies and the acts. A profound interest in letters and the gestural will see him explore Vietnamese script.

 

PAROLE

Sống và làm việc tại Brussels
HỘI HỌA/ THƯ PHÁP/ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Thời gian lưu trú: 7/10/2018 - 10/11/2018
WEBSITE TẠI ĐÂY

Là một nghệ sĩ đa phương tiện sống và làm việc tại Bỉ, Parole đặc biệt t hích thú với những sự giao thoa. Cùng với những nghệ sĩ, nhà thư pháp địa phương, môi trường, những bước tường, những nhà tư tưởng và những màn biểu diễn, Parole sẽ khám phá nghệ thuật thư pháp Việt Nam trong lần lưu trú này.