The You is a performance experiment conducted by Ian Richter, Jo aka Ngô Kỳ Duyên and Đoàn Thanh Toàn. As artist researchers our shared interests are weaved together in a balance between control and accident. The experience is composed of visual projections, live music and physical performance.

To assist our study, we invite the public to explore the tangible effects of the Covid pandemic on the contemporary art community and current therapeutic practices that integrate sensorial arousal.

Kindly supported by the Japan Foundation Vietnam and the Goethe-Institut of Saigon and Hanoi through the project initiatives “Idea Booster” and “Culture Lab (Xưởng Văn Hoá)

Please register for the online event HERE

///

The You là một buổi trình diễn thử nghiệm được thực hiện bởi Ian Richter, Jo aka Ngô Kỳ DuyênĐoàn Thanh Toàn. Là những người nghiên cứu nghệ sĩ, những mối quan tâm chung của chúng tôi đan quyện vào nhau trong một tổng thề hài hòa giữa sự kiểm soát và ngẫu hứng. Sự kiện sẽ được kết hợp giữa trình chiếu thị giác, nhạc sống và trình diễn chuyển động cơ thể.

Nhằm hỗ trợ nghiên cứu, chúng tôi mời công chúng đến khám phá những ảnh hưởng rõ rệt của đại dịch Covid đến cộng đồng nghệ thuật đương đại và những thực hành mang tính trị liệu bằng cách phối hợp kích thích về mặt giác quan.

Một dự án được hỗ trợ bởi the Japan Foundation Vietnam và Goethe-Institut of Saigon and Hanoi qua sáng kiến dự án “Idea Booster” và “Culture Lab (Xưởng Văn Hoá)

Mời bạn đăng ký sự kiện tại online tại ĐÂY

 

 

THE YOU 

PERFORMANCE EXPERIMENT
Research / Contemporary Dance / Live Visuals / Sound
Ian Richter
Jo or Ngô Kỳ Duyên
Đoàn Thanh Toàn

A project kindly supported by:
The Japan Foundation Vietnam
The Goethe-Institut Ho Chi Minh City
The Goethe-Institut Hanoi

EXPERIMENT #1 - Saigon
8/10/2020 @ the Vocational Ballet School of Ho Chi Minh City (Trường Trung cấp Múa Tp. Hồ Chí Minh) 

EXPERIMENT #2 - Hanoi 
2/11/2020 @ The Goethe-Institut Hanoi

EXPERIMENT #3 - Online
From the 13/12/2020