‘’ ĐOÀN ‘’
BIỂU DIỄN TỔNG KẾT/
THE FINAL COLLABORATIVE CONCERT


NGHỆ SĨ THAM GIA/ ARTISTS: Antye Greie-Ripatti aka AGF aka Poemproducer, Gil Delindro, Hương DonNa, Julius Holtz, Linh Hà, Lương Huệ Trinh.
THỜI GIAN/ DATE & TIME: Saturday 27/04, 8PM (mở cửa/ door open at 7:00pm)
ĐỊA ĐIỂM/ LOCATION:Goethe-Institut Hanoi, 56-58 Nguyễn Thái Học
MIỄN PHÍ VÀO CỬA/ FREE ENTRANCE

 

Blind Signal VTNM — GRMN là dự án trao đổi/ lưu trú nghệ sĩ tập trung vào khám phá sự đa dạng của âm thanh thông qua việc đưa 6 nghệ sĩ đến cùng một địa điểm để sáng tạo trong một lịch trình bao gồm workshop, sáng tác nhóm và biểu diễn.
Sau ba ngày nghiên cứu và sáng tác tại Viện Goethe Hà Nội, các nghệ sĩ sẽ trình diễn những tác phẩm thành quả tại buổi biểu diễn tổng kết dự án ngày 27/04 này.
Antye Greie-Ripatti aka AGF aka @Poemproducer, Gil Delindro, Huong DonNa, Julius Holtz, Luong Hue Trinh và Linh Hà LinhHafornow, sẽ được thử thách qua một tuần làm việc chuyên sâu trên các chất liệu âm thanh khác nhau dưới góc độ vật lý và nghệ thuật.
Mục tiêu chính của dự án là cung cấp một cây cầu kết nối các nghệ sĩ âm thanh Việt Nam và các nghệ sĩ tại Berlin nhằm tạo ra một cuộc trao đổi nghệ thuật và kiến thức có lợi cho cả nghệ sĩ và khán giả từ hai phía. Không chỉ tạo điều kiện để các nghệ sĩ tham gia có cơ hội biểu diễn trong một bối cảnh mới, dự án còn thử nghiệm sự hợp tác giữa các nghệ sĩ từ nhiều nền tảng khác nhau với hy vọng nhiều sự cộng tác mới thú vị sẽ được hình thành vượt ra ngoài khuôn khổ sự kiện cụ thể này.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Blind Signal VTNM — GRMN is an artist exchange project aiming to investigate the diversity and range of sonic perspectives possible when bringing six solo artists and musicians together to collaborate for seven days of creative residency proposing public workshops and live shows.
After three days of collaborative research in the room of the Goethe-Institut Hanoi, the musicians and composers will present for the first time their new creations to the audience.
Antye Greie-Ripatti aka AGF aka @Poemproducer, Huong DonNa, Gil Delindro, Julius Holtz, Luong Hue Trinh and Linh Hà LinhHafornow , will be challenged by a week’s collective work creating a common ground all while allowing the exploration of sonic art.Promoting a listening fully stimulate by noise, silence, frequency, transmission and the performativity of media objects, simultaneously remaining sensitive to the complexities and poetics of bodies and identities.
The main goal of this project is to offer a bridge linking Berlin-based and Vietnamese sound artists in order to create a mutually beneficial exchange for artist and audience. Offering the participant artists not only the possibility to perform in different contexts, but above all the possibility to collaborate with artists from different backgrounds. We understand that project location has an undeniable impact on creation and this residency will offer sound artists an atypical space where their artistic compositions can reach wider public and creative dimensions, This project aims to develop connections between Vietnam and Germany, hoping that interesting new collaborations might emerge and continue beyond this specific event by producing several live events where international German-based artists can collaborate with Vietnamese artists, giving all the opportunity to create rich new works.