DANIEL DAY LONG

 

Daniel (d.one) contributed to the Exploring Connections project with the conceptualization of the live visuals, a response to the performers movements and the music score. The work is a collaboration with fellow residents Nick Coutsier & Simon Medard, it was performed for the first time at the A Touch of Belgium event on Ly Thai To Square.

He later went on to share some of his special ultimate mix ninja techniques by hosting the Lights & Love. Again workshop. An introduction to visuals mapping and shiny twinkle lights.

 

Daniel (d.one) tham gia vào dự án Exploring Connections với tác phẩm trình chiếu thị giác minh họa cho màn biểu diễn múa và âm nhạc bởi  Nick Coutsier & Simon Medard, tác phẩm được lần đầu tiên trình diễn tại sự kiện A Touch of Belgium tại Tượng đài Lý Thái Tổ

Daniel đồng thời chia sẻ kĩ năng ninja siêu đẳng qua workshop Lights & Love. Again - workshop giới thiệu về visual map và các thứ lấp lánh khác.

DANIEL DAY LONG

based everywhere
LIVE VISUALS
Residency period: April - May, 2018
In collaboration with the Embassy of Belgium in Vietnam

sống ở mọi nơi
THỊ GIÁC
Thời gian lưu trú: April - May, 2018
Trong khuôn khổ hợp tác với  Đại sứ quán Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam